سبحان سه‌ساله به دلیل کیست کلیه بستری شده است.

سبحان سه‌ساله به دلیل کیست کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان سه‌ساله به دلیل کیست کلیه در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

سبحان علاوه بر این بیماری، دچار تب شدید و تشنج نیز شده است.

پدر و مادر سبحان از هم طلاق گرفته‌اند و مادر به همراه دو فرزند خود در روستای ناصرآباد ایرانشهر و در منزل پدری ساکن هستند و یارانه تنها منبع درآمد این خانواده می‌باشد.

خانواده سبحان به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار