سبحان سه‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

سبحان سه‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان سه‌ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سبحان بیکار و معتاد است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در سراوان و در منزل پدری ساکن هستند و هیچ منبع درآمدی جز یارانه ندارند.

خانواده سبحان به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار