سبحان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

سبحان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی و عمل جراحی فتق در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر سبحان کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای مشهد سکونت دارند و شرایط اقتصادی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سبحان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 42 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به طولانی شدن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر سبحان قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار