سبحان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

سبحان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر سبحان راننده و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در خرم آباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سبحان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر سبحان قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت