سایدا دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

سایدا دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سایدا دوساله به دلیل مسمومیت، در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر سایدا خانواده را رها کرده و سایدا به همراه مادرش در منزل مادربزرگ در یزد ساکن هستند و وضعیت زندگی نابسامانی دارند.

مادربزرگ سایدا دارای اعتیاد به مواد مخدر است و سایدا به دلیل مصرف اشتباهی متادون مسموم شده است.

سایدا فاقد مدارک هویتی است و تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمانی او بسیار سنگین می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان سایدای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

به دلیل شرایط نامطلوبی که مادر و مادربزرگ دارند سایدای عزیز به کمک مددکاری بیمارستان، تحت پوشش بهزیستی قرار خواهد گرفت، اما در حال حاضر جهت تامین هزینه‌های درمانی نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت