ساناز تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

ساناز تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ساناز تازه‌متولد به دلیل زردی(ایکتر)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر ساناز به دلیل دیسک کمر بیکار بوده و مادر خانه‌دار است.

پدر به همراه دو همسر و نه فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ساناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر ساناز توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما