سامیار سه‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

سامیار سه‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سامیار سه‌ساله با شکایت تب و بیحالی و درد شکم و سر درد و کاهش اشتها به پزشک مراجعه کرده و با تشخیص سندرم نفروتیک(نوعی ناهنجاری کلیوی که باعث می‌شود بدن پروتئین زیادی از طریق ادرار دفع کند)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است و باید همواره تحت مراقبت باشد.

پدر سامیار به علت نبود کار، بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در روستائی نزدیک زابل و در منزل پدری ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

این خانواده بسیار بی‌بضاعت هستند و توانایی تأمین هزینه درمان سامیار عزیز را ندارند و برای درمان فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت