سامیار دوساله به دلیل تب و لرز بستری شده است.

سامیار دوساله به دلیل تب و لرز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سامیار دوساله به دلیل تب و لرز در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر سامیار کارگر ساختمانی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در الیگودرز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سامیار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر سامیار قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت