ساسان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

ساسان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ساسان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است و بایستی تحت مراقبتهای ویژه باشد.

قل دیگر این نوزاد به علت تولد زودرس فوت شده است. 

پدر ساسان کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ساسان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ساسان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت