سارینا(2)یک‌ساله به دلیل اسهال بستری شده است.

سارینا(2)یک‌ساله به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارینا یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر سارینا کارگر کشاورزی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در روستای انجیرک شهرستان دزفول و در چادر زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سارینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

سارینا که در سه ماه گذشته به دلیل بیماری سیستیک فیبروزیز در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت