سارینا هفت ماهه به دلیل شکاف کام و لب بستری شده است.

سارینا هفت ماهه به دلیل شکاف کام و لب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارینا هفت ماهه که مادریزادی دچار عارضه شکاف کام و لب بوده است در جهت درمان در بیمارستان علی ابن ابطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سارینا که کشاورز می باشد به دلیل خشکسالی و کمبود بارش در این منطقه درآمد زیادی از کار کشاورزی ندارد و مادرش نیز خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری خود واقع در شهر نیمروز از توابع شهرستان زابل سکونت دارند.

باتوجه به وضعیت اقتصادی خانواده، توانایی پرداخت هزینه درمانی از عهده خانواده خارج است و این خانواده نیاز به حمایت مالی دارد.

کوچکترین کمک شما بزرگترین کمک ها را به رفع مشکل مالی این خانواده می کند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار