سارینا شش‌ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است.

سارینا شش‌ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارینا شش‌ماهه به دلیل تب شدید و عفونت در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده است.

پدر سارینا دستفروش و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

سارینا به همراه پدر و مادر در سمنان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سارینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سارینا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سارینا قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده