سارینا دو ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است.

سارینا دو ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارینا دو ساله به دلیل سندروم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر سارینا کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یکی از روستاهای اهواز و در منزل اجاره ای سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سارینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر سارینا قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت