سارا(2)شش‌ماهه به دلیل نرمی حنجره بستری شده است.

سارا(2)شش‌ماهه به دلیل نرمی حنجره بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارا شش‌ماهه به دلیل نرمی حنجره و تنگی نفس در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر سارا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود و خانواده مادربزرگ در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سارای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سارای عزیز که در دو هفته گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش دوباره بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت