سارا(1) نه‌ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

سارا(1) نه‌ساله به دلیل دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارا نه‌ساله به دلیل دیابت در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

سارای عزیز به دلیل دیابت و آبسه دندان چندین بار در بیمارستان بستری شده است.

مادر سارا سالهاست که بیمار است و به همین دلیل پدر سارا مجددا ازدواج کرده و آنها را رها کرده است.

سارا به همراه مادرش در یکی از روستاهای مارگون یاسوج سکونت دارند و هزینه‌های زندگی آنها از طریق کمک اطرافیان تامین می‌شود.

مبلغ موردنیاز برای درمان سارای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر سارا به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های درمان فرزندش نمی‌باشد و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت