ساجده(1)سه ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

ساجده(1)سه ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ساجده سه ساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر ساجده کارگر میدان تره بار و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در سرایداری مسجدی در مشهد ساکن هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ساجده عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر ساجده قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای تامین هزینه های درمان فرزندشان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت