زینب 13ساله به دلیل عفونت مغز بستری شده است.

زینب 13ساله به دلیل عفونت مغز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب 13ساله به دلیل عفونت مغز بستری شده است.

پدر زینب کشاورز است و از طریق یارانه امرار معاش می کنند.

این خانواده با 7فرزند در یکی از روستاهای زاهدان ساکن هستند.

سپاسگزاریم که ما را در تکمیل پرونده زینب عزیز یاری می رسانید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت