زینب(2) یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

زینب(2) یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروانتریت)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر زینب کارگر ساده بوده و در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادرش خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده با پنج فرزند خود در منزل شخصی در روستایی از توابع سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زینب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

زینب که دو ماه گذشته نیز به دلیل تب و عفونت بستری شده بوده و با کمک حس مهر و مهریاران عزیز از بیمارستان ترخیص شده بود، اکنون به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده و خانواده وی جهت تامین هزینه درمان او به همراهی شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت