زینب چهارده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

زینب چهارده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب چهارده ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان ولیعصر بردسکن بستری شده است.

پدر زینب به علت بیماری قادر به کار کردن نیست و مادر از طریق کارگری در صحرا بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای بردسکن سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زینب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، نوارقلب، هزینه آزمایشگاه و ...

زینب از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر زینب قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما