زینب نه ماهه به دلیل پیوند کبد بستری شده است.

زینب نه ماهه به دلیل پیوند کبد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب نه ماهه به دلیل پیوند کبد در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر زینب کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در یکی از روستاهای مبارکه اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زینب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به هزینه بالای درمان، پدر و مادر زینب قادر به تامین هزینه‌های درمان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت