زینب‌سادات دوساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

زینب‌سادات دوساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب‌سادات دوساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر زینب‌سادات کارگر کارگاه خیاطی بوده و اکنون به علت تعدیل نیرو بیکار شده است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زینب‌سادات عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

زینب‌سادات به علت بیکاری پدر، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر زینب‌سادات قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت