زهره نه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

زهره نه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهره نه‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بستری شده است.

پدر زهره دامدار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در مناطق عشایرنشین نجف‌آباد و در چادر زندگی می‌کنند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زهره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر زهره که به دلیل مشکلات مالی موفق به درمان بموقع فرزندشان نشده‌اند و با تاخیر به بیمارستان مراجعه کرده‌اند قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده