زهرا چهار ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

زهرا چهار ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا چهار ماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر زهرا به دلیل ازکارافتادگی بیکار می باشد و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری در روستایی از توابع قوچان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر زهرا قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشند و جهت درمان فرزندشان چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت