زهرا پنج‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

زهرا پنج‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا پنج‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی(عفونت ریوی)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

زهرا به علت بیماری‌ای که دارد دچار تنگی نفس و سرفه شدید می‌شود و همچنین مشکل قلبی دارد.

پدر زهرا کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با هشت فرزند در یک منزل روستایی در روستای چهگل سراوان ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

شما هموطنان عزیز می‌توانید با کمک‌های هر چند کوچک خود در درمان و بهبودی زهرای عزیز سهیم باشید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت