زهرا(1) پانزده‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

زهرا(1) پانزده‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا پانزده‌ساله به دلیل فلج مغزی و همچنین اختلال در بلع(داشتن مشکل در انتقال مواد غذایی جامد یا مایع از دهان تا معده)، در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر زهرا راننده نیسان است ولی به دلیل نبود کار سه ماه است که بیکار شده و مادر زهرا خانه‌دار است.

زهرا به همراه پدر و مادرش در خمینی‌شهر و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده قادر به تأمین هزینه درمان زهرای عزیز نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت