زهرا سیزده‌ساله به دلیل کمبود آنزیم کبدی بستری شده است.

زهرا سیزده‌ساله به دلیل کمبود آنزیم کبدی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا سیزده‌ساله به دلیل کمبود آنزیم کبدی در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر زهرا خانواده را ترک کرده و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در ورامین سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مادر زهرا به تنهایی قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت