زهرا سه‌ساله به دلیل بیماری میوپاتی بستری شده است.

زهرا سه‌ساله به دلیل بیماری میوپاتی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا سه‌ساله به دلیل بیماری میوپاتی مادرزادی(یا ماهیچه آسیبی، بیماری عضلانی به هر دلیلی است که در آن عضلات عملکرد خود را از دست می‌دهند)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

میوپاتی باعث ایجاد ضعف عضلانی در نواحی خاصی از بدن می‌شود که ایستادن، راه رفتن، جویدن و بلعیدن غذا و حرف زدن را برای بیمار با مشکلاتی مواجه می‌سازد و بایستی هر چه سریعتر درمان شود.

پدر زهرا خیاط و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند دوقلوی خود در منزل پدری در روستای دستگرد اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر زهرا توانایی پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت