زهرا دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

زهرا دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا دوماهه که به صورت نارس متولد شده است در بدو تولد به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

این نوزاد تازه‌متولد به سختی نفس می‌کشد و از زمان تولد تحت مراقبت و درمان است.

پدر زهرا کارگر کشاورزی و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در رودان بندرعباس ساکن هستند و از طریق درآمد اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

خانواده زهرای عزیز به دلیل بی‌بضاعتی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به کمک و یاری هموطنان عزیز دارند تا فرزندشان به زودی بهبود یابد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار