زهرا دوساله به دلیل آرتریت بستری شده است.

زهرا دوساله به دلیل آرتریت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا دوساله به دلیل آرتریت(التهاب و عفونت زانو)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر زهرا از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در کوت عبدالله کارون استان خوزستان سکونت دارند و به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب‌شناسی و ...

پدر و مادر زهرا نمیتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده