ریهام چهارماهه به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

ریهام چهارماهه به دلیل سیستیک فیبروزیز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ریهام چهارماهه به دلیل سیستیک فیبروزیز یا CF(بیماری ژنتیکی‌ که راه‌های هوایی ریه را مسدود می‌کند)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

ریهام از بدو تولد به دلیل زردی و ضعف و بیحالی در حال درمان است و به دلیل CF و عفونت ریه(پنومونی)تاکنون چهار بار در این مرکز بستری شده است.

پدر ریهام راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

ریهام به همراه پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و عموی خود در منزل شخصی در اهواز سکونت دارند و شرایط اقتصادی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ریهام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر ریهام قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان تنها فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده