ریحانه سیزده‌ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است.

ریحانه سیزده‌ساله به دلیل سندروم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ریحانه سیزده‌ساله به دلیل ابتلا به سندروم نفروتیک(نوعی ناهنجاری کلیوی که باعث می‌شود بدن پروتئین زیادی از طریق ادرار دفع کند)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر ریحانه کارگر روزمزد میدان میوه و تره‌بار و مادرش خانه‌دار است.

خانواده ریحانه به همراه دو فرزند خود در زابل و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ریحانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ریحانه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت