ریحانه سه‌ساله به دلیل از کار افتادن عصب پاها بستری شده است.

ریحانه سه‌ساله به دلیل از کار افتادن عصب پاها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ریحانه سه‌ساله به دلیل ضعیف بودن عصبهای پا قادر به حرکت نمی‌باشد و برای درمان به بیمارستان امام حسین اصفهان مراجعه کرده و بستری شده است.

پدر ریحانه به کار کشاورزی و جمع‌آوری کارتن مشغول است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک خانه روستایی در روستای عسگران اصفهان ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و درآمد اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان ریحانه عزیز نیستند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت