ریحانه تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

ریحانه تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ریحانه تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

ریحانه عزیز به دلیل تولد زودرس، نارسایی قلبی ریوی دارد و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد.

پدر ریحانه کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ریحانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر ریحانه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت