رکسانه نه‌ساله به دلیل مشکل قلبی مادرزادی بستری شده است.

رکسانه نه‌ساله به دلیل مشکل قلبی مادرزادی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رکسانه نه‌ساله به دلیل مشکل قلبی مادرزادی در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر رکسانه به دلیل مشکل قلبی قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در یکی از روستاهای نیک‌شهر سکونت دارند و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان رکسانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر رکسانه قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت