رویا سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

رویا سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رویا سه‌ساله به دلیل تب در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

رویای عزیز در بدو تولد؛ مبتلا به تب و تشنج شده و به علت نداشتن هزینه درمان و تاخیر در درمان، دچار مشکل مغزی شده و همواره نیاز به مراقبت و درمان دارد.

پدر رویا معتاد و ازکارافتاده است و مادر کارگر منازل است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یزد و در پارکینگ یک منزل سکونت دارند و از طریق اندک درآمد مادر و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رویای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

رویا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت کل هزینه درمان رویای عزیز نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت