روژمان هشت‌ماهه به دلیل تب و دیسترس تنفسی بستری شده است.

روژمان هشت‌ماهه به دلیل تب و دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

روژمان هشت‌ماهه به دلیل تب و دیسترس تنفسی در بیمارستان امام خمینی مهاباد بستری شده است.

پدر روژمان کارگر فصلی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد پدر در صورت بودن کار، روزانه حدود شصت هزار تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه‌ای استیجاری در مهاباد آذربایجان غربی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان روژمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • تصویربرداری، درمان دارویی، توانبخشی و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا فرزند عزیزشان به بهبودی کامل دست یابد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت