روشنا یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

روشنا یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

روشنا یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(باز بودن شریان بین آئورت و شریان ریوی)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر روشنا کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

روشنا به همراه پدر و مادر خود در کرمان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به لحاظ مالی شرایط مساعدی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان روشنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر و مادر روشنا قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت