رها چهارماهه به دلیل تب بستری شده است.

رها چهارماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رها چهارماهه به دلیل تب و اسهال در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر رها کارگر ساختمانی روزمزد می باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

رها چهار خواهر و برادر ناشنوا دارد و این مساله مشکلات متعددی را برای این خانواده ایجاد کرده است.

مبلغ موردنیاز برای درمان رهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

رها از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

به دلیل شرایط نامساعد مالی، پدر و مادر رها قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت