رها هشت‌ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

رها هشت‌ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رها هشت‌ماهه به دلیل انسداد روده در بیمارستان کاشانی شهرکرد بستری شده است.

پدر رها کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون تومان می‌باشد.

رها به همراه پدر و مادر در منزلی استیجاری در شهرکرد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر رها قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده