رها(1) دو‌ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است.

رها(1) دو‌ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رها دو‌ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز(تورم کلیه)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و اگر به موقع درمان نشود این بیماری باعث از کار افتادن کلیه‌های او می‌شود.

پدر رها نانوا و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در شهرضای اصفهان ساکن هستند و به کمک حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان رهای عزیز را ندارند و برای درمان او به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت