رقیه یک ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

رقیه یک ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رقیه یک ساله به دلیل مشکل قلبی(سوراخ بین بطن قلب)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

رقیه عزیز علاوه بر بیماری قلبی، از بدو تولد مشکل تنگی نفس داشته و تحت درمان بوده است.

پدر رقیه کارگر روزمزد ساختمانی است که به علت رکود کار ساخت و ساز مدتی است بیکار می باشد و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه ای استیجاری در زابل سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رقیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • آنژیوگرافی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر رقیه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت