رقیه یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

رقیه یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رقیه یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(تنگی دریچه قلب و سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر رقیه کارگر روزمزد کشاورزی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در روستایی از توابع منوجان کرمان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رقیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر رقیه قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت