رقیه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

رقیه دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رقیه دوساله به دلیل تشنج و سرماخوردگی در بیمارستان شهدای بندرلنگه بستری شده است.

پدر رقیه در قید حیات نیست و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای بندرلنگه سکونت دارند و از طریق کمک همسایه‌ها امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رقیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و...

رقیه از اتباع بنگلادشی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که در شش ماه گذشته، احمدرضا برادر کوچکتر رقیه نیز به دلیل مشکلات تنفسی و سرماخوردگی، دو مرتبه در بیمارستان بستری شده و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده و اکنون رقیه عزیز در این مرکز بستری شده و مادر او به دلیل مشکلات مالی، قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده