رقیه ده‌ماهه به دلیل مننژیت ویروسی بستری شده است.

رقیه ده‌ماهه به دلیل مننژیت ویروسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رقیه ده‌ماهه به دلیل مننژیت ویروسی(رایج‌ترین نوع مننژیت که باعث التهاب بافتی است که مغز و نخاع را پوشش می‌دهد)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر رقیه کشاورز و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

این خانواده با سیزده فرزند خود در منزل شخصی در روستای چانعلی زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رقیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان رقیه نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت