رضا(4) دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

رضا(4) دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا دوساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر رضا در سانحه تصادف دچار شکستگی مهره‌های کمر شده و از کار افتاده و بیکار است و مادر او خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود که سه فرزند دیگر خانواده دچار معلولیت می‌باشند در یاسوج و در یک اتاق در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

رضای عزیز که در نه ماه گذشته نیز به دلیل تب شدید در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل عفونت ریه و برای چهارمین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت