رضا یازده‌ماهه به دلیل آب‌گرفتگی مغز بستری شده است.

رضا یازده‌ماهه به دلیل آب‌گرفتگی مغز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا یازده‌ماهه به دلیل آب‌گرفتگی مغز(هیدروسفال)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

رضا علاوه بر بیماری هیدروسفال مشکل ریوی نیز دارد.

پدر رضا کارگر فضای سبز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در تربت جام سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر رضا قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از این هزینه‌ها نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت