رضا چهار ماهه به دلیل هیدروسفالی بستری شده است.

رضا چهار ماهه به دلیل هیدروسفالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا نوزاد چهار ماهه به دلیل ابتلا به بیماری هیدروسفالی (هیدروسفالی به وضعیتی گفته می‌شود که مایع مغزی نخاعی تولید شده در شبکه کوروئید٬ بیش از اندازه در بطن‌های مغزی و دیگر حفره‌های مغز انباشته گردد و منجر به افزایش حجم آن‌ها شود) در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

پدر رضا که در گذشته کارگری می کرده به دلیل مشکلات جسمی ناشی از کار، توانایی کار کردن ندارد و هزینه معیشت خانواده از یارانه تامین میگردد.

این خانواده با تنها فرزند خود در خانه ای اجاره ای با وضعیت بسیار نامساعد در بوشهر ساکن هستند.

قابل ذکر است، به دلیل عوارض جبران ناپذیر عدم درمان به موقع این بیماری، رضا می بایست به صورت مکرر در بیمارستان بستری گردد و همین امر باعث شده خانواده از عهده هزینه های درمانی وی برنیاید.

دستان پر مهر شما می تواند یاریگر خانواده رضا در طی مسیر درمان وی باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار