رضا(2) چهارده‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

رضا(2) چهارده‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا چهارده‌ساله به دلیل فلج مغزی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و نیاز به استفاده از دستگاه BIPAP(دستگاه اکسیژن‌ساز)دارد و باید همواره تحت مراقبت باشد.

پدر رضا به دلیل معلولیت جسمی و ذهنی بیکار است و مادر، رضا را در سن یک‌سالگی رها کرده و ازدواج کرده است و دیگر سراغی از او نگرفته است.

رضا به همراه مادربزرگ و پدر در اصفهان و در منزل پدری سکونت دارند و هیچ منبع درآمدی جز یارانه ندارند.

رضای عزیز که در یک ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش برای بار دوم بستری شده و خانواده او به دلیل شرایط مالی ضعیفی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت