رضا هفت‌ساله به دلیل کیست هیداتید بستری شده است.

رضا هفت‌ساله به دلیل کیست هیداتید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا هفت‌ساله به دلیل کیست هیداتید(یک بیماری انگلی از کرمهای نواری)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

رضای عزیز قبلا نیز به علت کیست هیداتید در بیمارستانهای امام الشتر و شهدای عشایر بستری بوده و اکنون بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر رضا کارگر روزمزد کشاورزی و دامداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در روستای رومشته الشتر استان لرستان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت