رضا شانزده‌ساله به دلیل افت پلاکت بستری شده است.

رضا شانزده‌ساله به دلیل افت پلاکت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا شانزده‌ساله به دلیل افت پلاکت(ITP)در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

رضای عزیز دچار معلولیت ذهنی بوده و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد.

پدر رضا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در مهریز یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 30 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر رضا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت